Regulament de Organizare si Functionare
Afilierea Cluburilor – Membru

1. Potrivit prevederilor Statutului FRPMA, se pot afilia numai cluburile sau asociatiile de Pescuit la Musca Artificiala, sau cluburile de pescari ce au membri pescari la musca artificiala, toate numai cu personalitate juridică, legal constituite.
a) Afilierea se poate face pe tot parcursul anului.

2. Clubul care doreşte să devină membru al FRPMA trebuie:
a) să adreseze acesteia (CD) o cerere prin care solicită afilierea şi se obligă să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile FRPMA și se agajeaza ca va acționa permanent pentru realizarea scopurilor si obiectivelor federatiei.
b) să achite taxa de afiliere de 500 lei in termen de 15 zile de la primirea hotararii de aprobare a afilierii a Consiliului Director a FRPMA.

3. Cererea de afiliere completată de solicitanţi va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, următoarele date:
a) denumirea clubului;
b) sediul: localitatea, strada, județul/sectorul, telefon, fax/e-mail;
c) numărul de identificare al structurii (CIF);
d) numărul şi data emiterii Certificatului de inregistrare in registrul asociatilor;
e) componenţa nominală a organelor de conducere şi de administrare;
f) reprezentanţii legali/persoanele împuternicite să-i angajeze interesele in FRPMA – nominal;
g) data completării, semnătura şi ştampila în original;
h) lista membrilor;
i) un cv la zi al actiunilor clubului;
j) obligatia de respecta statutul, regulamentele şi hotărârile FRPMA, și agajamentul ca va acționa permanent pentru realizarea scopurilor si obiectivele federatiei.

4. La cererea de afiliere se anexează următoarele înscrisuri doveditoare:
a) copie dupa statut, act constitutiv, CIF;
b) copia hotărârii judecătoreşti, cu mențiunea ”definitiv și irevocabil”, de acordare a personalităţii juridice;

5. Consiliul Director al FRPMA este forul competent să decidă asupra afilierii membrilor.

6. Hotărârea Consiului Director se comunică motivat în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia.

7. Din momentul afilierii, clubul va intra cu drepturi depline in Adunarea Generala.
a) Pentru a face parte din structurile de conducere a FRPMA, va putea sa isi desemneze candidati la primele alegeri de dupa afiliere.

8. La prima AG anuala presedintele FRPMA va inmana certificatul de membru al FRPMA.

9. Invitarea membrilor
a. In vederea afilierii cluburilor, FRPMA poate trimite invitatii cluburilor si asociatiilor de pescari ce au membri pescari la musca artificiala in urma unei hotariri in AG
b. Urmare a acestei invitiatii, pana la aprobarea calitatii de Membru data de Consiliul Director conform statutului FRPMA, Clubul respectiv are statutul de INVITAT.
c. Statutul de Invitat confera dreptul de a participa la AG a FRPMA, fara drept de vot,
d. cluburile care au acest statut pot propune membri proprii pentru a face parte din Comisiile FRPMA si pot participa la acestea pe perioada acestui statut.
e. Statutul de Invitat poate avea o durata maxima de 2 ani
f. La prima AG anuala presedintele FRPMA va inmana reprezentantului clubului certificatul de Invitat al FRPMA