Skip to main content

Regulament FRPMA Challenge 2023

 

PREAMBUL

Concursurile de pescuit la muscă se desfășoară în cadrul organizatoric asigurat de Federația Română de Pescuit la Muscă Artificială (în continuare F.R.P.M.A.), scopul lor este de a promova pescuitul la musca artificiala şi de a selecționa un Campion Național F.R.P.M.A., Echipa Anului F.R.P.M.A., Clubul Anului F.R.P.M.A. şi Echipe Naționale F.R.P.M.A., de a stabili o ierarhie pe baza unui sistem de punctaj şi de a asigura o bună reprezentare, în echipă sau individuală, la concursurile internaționale.

Capitolul 1 GENERALITĂȚI

Art.1 Pescuitul de concurs la muscă se referă la activitățile în care concurenţii sunt pescari care folosesc un echipament adecvat pescuitului cu muscă artificială, respectiv folosesc o lansetă de muscă, şnur, mulinetă de muscă, muşte artificiale etc. şi în care se respectă un set standard, aprobat, de reguli, fără un scop pecuniar explicit.

Art.2 Concursurile de pescuit la muscă (în continuare CONCURSURI) din campionatul intern vor fi organizate de F.R.P.M.A., și de cluburi sportive și asociații de pescuit, conform unui  calendar aprobat de către F.R.P.M.A., şi se vor desfăşura potrivit prezentelor reguli, care completează prevederile din regulamentul F.R.P.M.A. 

Art.3 Reprezentanții asociațiilor organizatoare vor conlucra cu Comisia de Pescuit a F.R.P.M.A. pentru desfăşurarea CONCURSURILOR în cele mai bune condiții.

Art.4 Asociaţia organizatoare va comunica public abilitarea de organizare, caracteristicile pistei (coordonate și hartă, natura apei, adâncime, specii de peşti eligibile), locul, data prezentării concurenţilor şi numărul lor maxim, costuri detaliate, modalitatea clară de încasare doar în contul bancar al organizatorului şi condiţiile de cazare/masă, precum şi programul complet al CONCURSULUI cu minim 30 zile înaintea datei de desfășurare a acestuia, inclusiv la concursuri@frpma.ro; Totodată, asociația organizatoare trebuie să respecte Regulamentul Organizatorului de Concurs a F.R.P.M.A (atașat prezentului regulament); încălcarea acestor obligații poate duce la descalificarea concursului din clasamentul anual de către Comisia de Pescuit a F.R.P.M.A. Pe toata durata CONCURSULUI se vor afişa vizibil aceste Reguli Specifice, modificări în limita regulilor, programul, orice decizii luate de Comisia de Concurs, harta pistei de CONCURS şi norme de protecţie.

Art.5 Clasamentele detaliate după fiecare manşă se afișează în decurs de maxim 3 ore de la terminarea ultimei manşe a zilei. Acestea vor fi considerate ca fiind provizorii până la festivitatea de premiere. Responsabilitatea de a verifica rezultatele afișate revine concurenților. Dacă în perioada provizorie nu există contestații, care ulterior sunt susţinute, rezultatele postate vor rămâne valabile. Numai contestațiile făcute în timpul perioadei provizorii vor fi luate în considerare de către Comisia de Concurs în rectificarea rezultatelor. Contestaţiile se fac în scris către președintele Comisiei de Concurs și vor fi însoţite de depunerea unei sume de 100 RON. În cazul în care contestaţia nu va fi aprobată de Comisia de Concurs (respectiv Comisia de Pescuit a F.R.P.M.A.), suma se face venit la fondul de premiere a concursului, iar în caz contrar, suma se restituie contestatarului. Dacă după festivitatea de premiere și până la finalul anului există contestații în ceea ce privește desfășurarea concursului și care afectează clasamentul final al concursului, acestea se fac în scris către președintele Comisiei de Concurs a respectivului concurs și vor fi însoțite de depunerea unei sume de 300 RON. Contestația va fi analizată de Comisia de Pescuit a F.R.P.M.A. și în cazul în care aceasta nu va fi aprobată, suma se va face venit la fondul de premiere, iar în caz contrar suma se restituie contestatarului. Pentru încălcarea acestui articol (calculul și afișarea clasamentelor în termen), președintele Comisiei de Concurs este sancționat cu 10 puncte în clasamentul anual, dacă acesta are  și calitatea de CONCURENT și poate fi suspendat de la organizarea altor CONCURSURI.

Art.6 Fişa de arbitraj va conţine şi modificările specifice CONCURSULUI.

Art.7 Asociaţiile sau participanţii vor comunica organizatorului numărul concurenţilor şi însoţitorilor, numele şi prenumele acestora, data sosirii;

Art.8 Responsabilitatea siguranței participanților le revine exclusiv acestora, care vor lua la cunoștință și vor semna declarația pe propria răspundere înaintea fiecărui concurs.

Art.9 Categoriile se alcătuiesc având drept criteriu vârsta oricand în anul concursului: categoria seniori

  1. – peste 18 ani, tineri (B) – între 14 şi 18 ani, master (C) – peste 50 de ani, femei (D) – peste 18 ani.Este permisă participarea concurenţilor la o categorie de vârstă superioară.

Art.10 Pentru CONCURSURI  asociaţia organizatoare va constitui  o Comisie de Concurs cu următoarea componenţă: Preşedinte (reprezentantul asociaţiei organizatoare trecut în calendar) şi încă patru membri (cel mai bine clasaţi în clasamentul la zi dintre concurenţii prezenţi, dar nu mai mult de unul din același club/echipă). Comisia de Concurs va stabili arbitrii pentru fiecare manşă, evitând ca arbitrul să fie din aceeaşi echipă/club cu concurentul; se va evita, pe cât posibil, ca aceeaşi pereche să se arbitreze reciproc în mai multe manşe. Comisia de Concurs analizează și decide în orice situații conflictuale care apar în timpul unui concurs.

Art.11 Responsabilitățile arbitrilor sunt următoarele: respectarea regulamentului de concurs pe întreaga perioadă a desfășurării manșelor, inclusiv prin dialog cu concurentul, solicitându-i acestuia să remedieze încălcările semnalate de arbitru; verificarea limitelor standului și respectarea acestora; înregistrarea și validarea capturilor pe fișa de arbitraj, înregistrarea orei și minutului în care s-a prins captura, predarea fișei de arbitraj către concurent la finalul manșei, sub semnătură; înregistrarea în scris pe foaia de arbitraj a abaterilor concurentului de la prevederile prezentului regulament și comunicarea acestora atât concurentului, cât și Comisiei de Organizare. Pentru încălcarea acestui articol, arbitrul este sancționat cu până la 10 puncte în clasamentul anual, dacă acesta este și concurent în CONCURSURI.

Art.12 În situaţia în care condițiile meteo sau starea pistei fac improprie desfăşurarea unei manşe, decizia de amânare, anulare sau interschimbare între manşe va fi luată de către Comisia de Concurs. Un CONCURS va fi validat în clasament doar dacă au fost desfășurate cu succes minim 4 ore de pescuit. Orice modificare a prezentului regulament, în caz de schimbări nefavorabile ale vremii care pot afecta buna desfășurare a concursului, trebuie sa fie votată în unanimitate de concurenți.  Concursurile vor fi oprite exclusiv în cazul în care condițiile naturale pun în pericol viața concurenților. În acest caz, se va întocmi clasamentul la ora întreruperii concursului.

Capitolul 2 CONCURSURI

Art.1 CONCURSURILE ce punctează în clasamentul final sunt:

  • CONCURSURI OPEN
  • CONCURSURILE ORGANIZATE DE CĂTRE FIPS-MOUCHE

Art.2 CONCURSURILE OPEN pot fi organizate eventual în colaborare cu sponsori şi alte instituţii; acestea din urmă nu pot fi implicate în procesul de arbitraj. Are drept de participare orice pescar, în condiţiile în care acesta îşi suportă cheltuielile de participare.

CONCURSURILE OPEN se evaluează cu puncte acordate astfel: la concursurile individuale ocupantul locului 1 primeşte 36 de puncte, ocupantul locului 2 primeşte 33 de puncte, ş.a.m.d., ocupantul locului 12 primeşte 3 puncte, iar ocupanţii celorlalte locuri nu primesc puncte; concurenţii care nu punctează cu niciun peşte eligibil în concurs nu primesc puncte.

La concursurile pe echipe ocupanții locului 1 primesc 32 de puncte, ocupanții locului 2 primesc 28 de puncte, ş.a.m.d., ocupanții locului 8 primesc 4 puncte, iar ocupanţii celorlalte locuri nu primesc puncte; în cazul în care la un concurs pe echipe se prezintă mai puţin de 8 echipe, câștigătorii vor puncta cu 4 puncte x numărul de echipe prezente (apoi locurile inferioare din 4 în 4 puncte).

La concursurile pe echipe pista de concurs trebuie să permită delimitarea unui număr de standuri echivalent cu participarea a minim 8 echipe.

Se recomandă ca cel puţin un CONCURS OPEN să fie organizat şi pe lac, iar pista să suporte min. 24 concurenţi; CONCURSURILE OPEN vor avea minim 3 manşe de pescuit care să însumeze minim 6 ore pe concurs; excepţie fac CONCURSURILE organizate pe echipe (model Hanak) unde se accepta a se pescui 2 manşe de pescar de minim 3 ore fiecare.

Art.3 În vederea stabilirii Topului Echipa Anului, cu cel puțin 7 zile înainte de primul concurs al Campionatului, fiecare echipă trebuie să-și prezinte componența. Un concurent poate să facă parte DOAR dintr-o singură echipă. În timpul anului competițional, dacă apar concurenți care nu aparțin vreunei echipe înscrise înainte de primul concurs, aceștia își pot forma o echipa înainte de startul concursului la care participă, fie singuri, fie cu alți concurenți asemeni lor sau se pot afilia unei echipe incomplete, echipele formate rămân definitive până la sfârșitul anului competițional.

Art.4 Un concurs va puncta în clasamentul general dacă vor participa minim 16 concurenți. Aceștia vor fi împărțiți în minim 2 grupe.

Art.5 CONCURSURILE se pot desfăşura concomitent, atât individual, cât şi pe echipe; pot participa echipe compuse din 2 sau 3 concurenţi. În clasamentul anului pe echipe se iau în considerare punctele celor mai bine clasaţi 2 dintre cei 3. Participarea tuturor celor 3 nu este obligatorie. 

Art.6 Organizatorii pot decide schimbul de sectoare pe lac la fiecare jumătate de manşă sau al standurilor pe râu (între concurenții aflaţi în standuri adiacente, ex. 1 cu 2, 3 cu 4, etc.) pentru egalizarea şanselor şi dinamizarea concursului. Se vor stabili minim 2 (3 – la concursurile cu două grupe) capi de serie/grupă la tragerea la sorți pe baza Topului Anului precedent. Capii de serie se repartizează în grupe prin tragere la sorţi separată. Ulterior, ceilalți concurenţi trag la sorţi repartizarea în grupe.

Art.7 În primele 7 zile după anunţarea unui CONCURS au prioritate la înscriere concurenţii care în anul precedent s-au clasat în topul naţional pe unul dintre primele 6 locuri; de asemenea se rezervă 3 locuri prioritare pentru Organizator și 2 locuri pentru debutanți la aceste concursuri. După aceasta înscrierile sunt libere, locurile ocupându-se în ordinea achitării taxei de participare; aceasta trebuie achitată cu minim 7 zile înainte de data CONCURSULUI.

Art.8 În vederea stabilirii unei clasamentului, pentru fiecare concurent vor fi luate în calculul clasamentului general cele mai bune 5 clasări într-un an, din care minim una va fi pentru o etapă de lac. (valabil individual şi pe echipe). Pentru participanţii la concursurile externe organizate de FIPS MOUCHE se alocă puncte astfel: pentru clasarea echipei în prima jumătate a clasamentului concursului, toți membrii se primesc 36 de puncte. În cazul în care echipa este incompletă, se aplică același criteriu și clasărilor individuale. Punctele aduse de la un concurs extern pot înlocui punctele pentru un concurs intern pe râu, astfel încât orice concurent să puncteze în clasamentul anului cu punctajele cumulate din maxim 5 concursuri.

Art.9 La concursurile disputate pe echipe, în clasamentul individual, fiecare component al unei echipe de doi sau trei, punctează cu punctele echipei (32 de puncte pentru locul 1, 28 pentru locul 2 …4 puncte pentru locul 8).

Art.10 Prin cumularea punctelor se stabileşte Topul Anului. Primul clasat primeşte titlul de Campion FRPMA. Idem pentru Echipa Anului. Clubul Anului se stabilește prin însumarea numărului de participări ale membrilor unui club pe parcursul anului competițional (râuri și lacuri). 

Capitolul 2.1 PESCUIT PE RÂU sau LAC 

Art.1 Apele de concurs se împart în sectoare (care vor fi denumite) şi standuri (care vor fi numerotate crescător dinspre amonte spre aval); se recomandă ca numărul de sectoare să fie egal cu numărul de manşe.

Pe lac numerotarea standurilor se face în sens orar. Un arbitru va fi desemnat pentru cel mult doi concurenţi. Podurile nu pot fi folosite de concurenţi în timpul manşelor.

Art.2 Marcarea sectoarelor şi a standurilor se va face înainte de tragerea la sorţi. În cazul în care din varii motive în timpul concursului se fac (sau se refac) standuri, după operaţiunea de marcare se va face o nouă tragere la sorţi pe fiecare sector afectat.

Art.3 În cazul în care arbitrul nu se prezintă la stand la ora începerii manşei, concurentul poate aştepta maximum 15 minute şi apoi poate începe să pescuiască în manşă. Până la prezentarea arbitrului întârziat sau neprezentarea arbitrului pe toată durata manşei, concurentul îşi măsoară singur peştii capturaţi şi îi fotografiază în jgheab (pe aceeaşi parte a peştelui). De asemenea, trece în foaia de arbitraj personală datele despre peştii capturaţi precum şi ora la care a început manşa. Manşa poate fi prelungită cu maximum 15 minute pentru intarziere, dar durata ei pescuita nu poate fi mai mare decat cea stabilita pentru toți.

Art.4 Arbitrul care nu se prezintă la timp sau deloc la stand,  poate fi penalizat, la decizia Comisiei de Concurs, cu maximum 30 de puncte în clasamentul anului.

Art.5 La începutul manșei, întâlnirea dintre concurent și arbitru se face în capătul de aval al standului, pe malul râului, în cazul în care cei doi nu au stabilit alt punct de întâlnire.

Art.6 La nici un moment, un concurent nu poate intra în standul altui concurent. Peştii prinşi în alt stand nu punctează. Dacă un concurent pescuieşte în alt stand şi sunt vizibile limitele de stand, atunci concurentul şi arbitrul său sunt penalizaţi cu câte 10 puncte în clasamentul anului.

Capitolul 2.2 PESCUIT DIN BARCĂ

Art.1 CONCURSURILE pe lac se desfăşoară din barcă şi utilizată pe propria răspundere; nu se acceptă propulsie cu motor termic; de asemenea, concurentul va trebui să aibă şi să folosească vestă de salvare; distanța de la punctul de plecare la cea mai îndepărtată limită nu poate depăşi 30 min la vâsle; lacul se împarte în general într-un număr de sectoare egal cu numărul de manşe, dacă Comisia de Concurs nu decide altfel; bărcile nu se pot apropia în timpul manşei la mai puţin de 10m una de alta; este responsabilitatea concurentului de a menţine în viață peştii care punctează; în cazul în care un peşte moare, acesta nu punctează şi va fi reţinut de arbitru. Sonarele sau camere subacvatice sunt interzise. CONCURSURILE unde organizatorul asigură bărci pentru toţi concurenţii se pot desfăşura în sistemul cu doi concurenţi într-o barcă, caz în care cei doi se arbitrează reciproc și peștii se eliberează imediat după validare sau măsurare.

Capitolul 3 TEHNICĂ şi ECHIPAMENT

Art.1 Toate CONCURSURILE se vor organiza în maniera “prinde şi eliberează”. Este total interzisă reţinerea oricărui peşte pe perioada desfăşurării concursului, excepţie făcând concursurile din barcă unde peştii se eliberează după validare/măsurare, respectiv lacurile private dacă au alta regula. Pentru încălcarea acestui articol, concurentul este sancționat cu descalificarea din concurs și propunere de excludere din toate CONCURSURILE F.R.P.M.A. pentru o perioadă de până la 2 ani.

Art.2 O singură lansetă, nu mai lungă de 366cm poate fi folosită la un moment dat de concurent; lansetele de  rezervă pot fi ţinute montate la îndemînă, dar cu cîrligul ferm ataşat de acestea. La pescuit din barca,  o singură lansetă montată poate fi folosită, iar una opțională de rezervă va fi pastrată obligatoriu în husă. Pentru încălcarea acestui articol, concurentul este sancționat cu descalificarea din concurs.

Art.3 Şnurul de muscă va avea minim 22m lungime, nu va avea miez de plumb sau “shooting head” şi nu i se va ataşa nici un dispozitiv pentru plutire sau scufundare. Şnurul de muscă trebuie să aibă un diametru minim acoperit de 0,55mm (dar să nu se potrivească în slotul de 0,53 mm al matriței de control – vezi imaginea de mai jos). O singură buclă este permisă la sfârșitul șnurului de muscă. Dacă se utilizează o buclă împletită sau monofilament pentru a conecta forfacul la șnurul de muscă, lungimea maximă a unui astfel de conector nu trebuie să depășească 10cm. Pentru încălcarea acestui articol, concurentul este sancționat cu descalificarea din concurs.

Art.4 Liderul trebuie să fie unic, cu un singur ochi de conectare cu şnurul, conic în jos sau egal şi nu i se va ataşa nici un dispozitiv plutitor sau scufundător. Se poate utiliza un singur monofilament sau poly leader, inclusiv forfac, cu o lungime totală maximă (distanţa de la şnur la cea mai îndepărtată muscă) egală cu dublul lungimii vergii utilizate. Dacă un lider este construit cu noduri, atunci distanţa minimă între două noduri trebuie să fie de 30cm. Este permisă utilizarea a cel mult 3 microring-uri pe un lider, fiecare având un diametru maxim de 3mm. Maxim 3 noduri pot fi unite la un microring si vor fi considerate 1 nod. Pentru încălcarea acestui articol, concurentul este sancționat cu descalificarea din concurs.

Art.5 Săltătoarea este monofilament cu diametru mai mic sau egal cu liderul, legat lateral de acesta folosit numai pentru a atașa o altă muscă decât cea din capăt. Orice musca în afară de prima trebuie montată numai pe săltătoare. Nu se accepta săltătoare fără muscă atașată; dacă o muscă e ruptă de pe săltătoare în timpul pescuitului, situația trebuie corectată de îndată ce este observată, sau este concurentul este descalificat din manșă.

Art.6 Toate carligele trebuie conectate direct la lider/săltătoare/forfac. Muştele artificiale pot avea doar cârlige fără spin din fabricație și pot fi lestate doar disimulat în corp (vopseaua nu este considerată disimulare) pe o lungime maximă nu mai mare decat a cârligului (a se vedea imaginile de mai jos, unde  w  este lungimea totală a cârligului de la ochet până la extremitatea curburii), cu excepția unei bile de maximum 4mm diametru. Pentru încălcarea acestei prevederi concurentul este descalificat din concurs.

      

Dacă se folosește o singură muscă, lungimea și lățimea materialului din care este confecționată aceasta ramân la latitudinea concurentului.

Dacă se folosește mai mult de o muscă, atunci se vor respecta simultan următoarele criterii:

  1. dacă lungimea cârligului se potrivește în slotul orizontal de 20 mm, atunci grosimea maximă a corpului trebuie să se potrivească în cel vertical, de 5mm
  2. bila folosită trebuie să se încadreze în slotul rotund de 4mm
  3. dacă lungimea cârligului depășește slotul orizontal de 20 mm, atunci grosimea maximă a corpului trebuie să se potrivească în cel vertical de 3 mm
  4. lungimea totală a cârligului nu poate depăși lățimea de 40 mm a matriței
  5. diametrul șnurului nu se va potrivi în slotul de 0,53 mm

Comisia de Pescuit a FRPMA va pune la dispoziția organizatorului matrițele metalice de verificare în conformitate cu standardele FIPS Mouche. Acestea vor putea fi folosite acolo unde exista suspiciuni în privința dimensiunilor cârligelor, a bilelor și a diametrului șnurului. Anexele care alterează conceptul original de muscă artificială sau corpuri turnate/modelate din plastic, silicon sau cauciuc, sunt interzise (imitații viermi, icre, larve, peştişori, râme, twistere…). Materiale cu secţiune rotundă in afara gabaritului carligului sunt interzise, cu excepția picioarelor ce nu pot depăși 0,53mm diametru. Se pot folosi maxim 2 muşte simultan, la minim 50cm una de alta, măsurat ochi la ochi, atârnând liber. Se pot folosi 3 muşte, cu distanţă minimă de 50 cm între oricare două, la concursurile desfăşurate pe ape unde legislaţia permite. Legarea de snur/saltatoare/forfac trebuie să fie fermă şi să nu permită alunecarea. Arbitrii au obligaţia de a verifica instalaţia la începutul manşei şi ori de câte ori se îndeplinesc cumulativ condiţiile unei capturi şi modificarea instalaţiei (inclusiv schimbare muște). Pentru încălcarea acestui articol, concurentul este sancționat cu nepunctarea ultimului pește.

Art.7 Minciogul de lungime max. 122cm, va fi folosit obligatoriu la fiecare captură; în caz contrar,  peştele nu punctează. La concursurile pe lac de pe mal lungimea maximă a minciogului va fi tot de 122 cm. Pentru încălcarea acestui articol, concurentul este sancționat cu descalificarea din concurs. Art.8 Este responsabilitatea exclusivă a fiecărui concurent, atât la pescuit din barcă, cât şi de pe mal sau în apă, să îşi ia toate măsurile de siguranţă a vieţii, integrităţii personale şi protecţie, inclusiv purtarea ochelarilor polaroizi, a vestei de salvare, a centurii ferm strânse, a îmbrăcăminţii adecvate, etc. Art. 9 În manşele de lac este interzis pescuitul din barcă în poziţia “în picioare”, cu excepţia concursurilor unde este un singur concurent într-o barcă. Bărcile pneumatice cu o singură cameră gonflabilă nu sunt admise. Pentru încălcarea acestui articol, concurentul este sancționat cu descalificarea din manșă. Art.10 Sancționarea încălcărilor menţiunilor din articolele precedente ale acestui capitol se face pe bază de probe (ex: foto stat în picioare în barcă cu lanseta în mână). În cazul în care concurentul își recunoaște fapta pentru care i s-a propus sancțiunea, nu mai este nevoie de probe. În acest sens se va face o mențiune scrisă pe foaia de arbitraj, semnată atât de către concurent, cât și de către arbitru. Art.11 Concurentul nu are voie să atingă cu mâna peştii care se măsoară în manşele pe râu și în manșele de lac de pe mal. Dacă un concurent a prins un peşte pe care doreşte să-l puncteze şi l-a adus în minciog, atunci el trebuie să îl ducă imediat la arbitru, fără a mai pescui. Excepţie fac situaţiile în care acest lucru nu este posibil, cum ar fi cazurile în care formatul concursului nu asigură câte un arbitru fiecărui concurent. Pentru încălcarea acestui articol, concurentul este sancționat cu nepunctarea peștelui.

 Art.12 Arbitrul îşi va umezi mâna şi jgheabul de măsură, va scoate peştele din minciog, va dezgăţa şi verifica muştele (dacă este cazul), va măsura peştele şi-l va elibera cu grija cuvenită în acelaşi stand, ocupându-se şi de resuscitarea lui. Dacă peştele este agăţat astfel încât musca nu poate fi scoasă nici de către arbitru, nici de către concurent, fără rănirea evidentă a peştelui, atunci liderul va fi tăiat cât de scurt lăsând musca în peşte. Peştii care nu au fost agăţaţi din zona capului nu punctează. 

Art. 13 Între momentul prinderii peştelui în minciog şi validarea capturii, concurentul nu are voie să manipuleze peştele în niciun fel şi nici să altereze echipamentul folosit la capturare. În caz contrar, peştele nu punctează. După validarea capturii, în cazul în care arbitrul nu are acces la apă, poate autoriza concurentul să elibereze peştele în locul indicat de arbitru. Pe lac, concurenţii păstrează cu grijă peştii capturați în juvelnic sau alte mijloace de păstrare până la măsurare şi   eliberare.

Capitolul 4 PUNCTAJ şi CLASAMENT

Art.1 La concursurile la care se măsoară peştii eligibili, pentru fiecare peşte eligibil prins concurentul punctează în CONCURS 100 de puncte. Peştii se măsoară între extremităţi. Punctează peștii cu dimensiunea eligibila stabilita de organizatorul concursului. Concurenţii vor primi de asemenea 20 de puncte pentru centimetrul de lungime al fiecărui peşte eligibil; în clasament se va înscrie valoarea lungimii rotunjită la centimetru întreg, în sus, pentru uşurinţa punctării. Lungimea peştilor care nu sunt eligibili nu va fi rotunjită la întreg, deci aceştia nu vor puncta. Dacă doi concurenţi sunt la egalitate într-o manşă, departajarea o face numărul mai mare al capturilor eligibile. Dacă egalitatea persistă, amândoi primesc acelaşi loc, dar poziţia imediat următoare nu se acordă.

Art.2 La concursurile la care se punctează după sistemul “1 peşte = 1 punct”, concurentul va arăta peştele arbitrului după ce l-a introdus în minciog. Dacă arbitrul consideră că peştele este eligibil, atunci concurentul poate elibera peştele sau poate decide să îl ducă la arbitru pentru măsurare, imediat, fără a  mai pescui. Dacă arbitrul nu este convins că peştele este eligibil (are dubii în privinţa agăţării muştei din zona capului, în privinţa dimensiunii peştelui comparativ cu dimensiunea minimă eligibilă sau în privinţa     corectitudinii regulamentare a echipamentului), atunci îi va solicita concurentului să aducă peştele în minciog la arbitru, fără a-l atinge şi fără a altera în vreun fel echipamentul. Rănirea sau vătămarea ori manipularea neglijentă a peștilor (dacă este făcută cu intenție de către concurent) se sancționează cu nepunctarea peștelui. Clasamentul pe manşă se va face în funcţie de numărul de peşti eligibili prinşi. În caz de egalitate departajarea se va face doar în funcţie de dimensiunea celui mai mare peşte capturat. Dacă egalitatea persistă, amândoi primesc acelaşi loc, dar poziţia imediat următoare nu se acordă.

Art.3 Dacă peştele prins nu a fost prezentat viu la arbitrare, acesta nu punctează. Dacă un arbitru scapă un peşte prins de concurent înainte de a-l măsura, va nota aceasta în foaia de arbitraj, iar concurentul va primi un punctaj egal cu media capturilor concurenţilor din sectorul lui din manşa respectivă. Art.4 Dacă un peşte nu a fost capturat folosind minciogul, acesta nu punctează. Peştii care ating solul, fiind în afara minciogului, nu punctează. Peştii care scapă din cârlig în apă şi sunt recuperaţi cu minciogul nu punctează. Captura cu o muscă pe cârlig cu spin nu punctează (pe râu), iar musca va fi păstrată de arbitru ca probă.

Art.5 Un peşte prins în finalul manşei punctează dacă este adus în minciog în maxim 10min. de la încheierea manşei.

Art.6 Capturile sunt înregistrate de către arbitru în Fișa de arbitaj. La finalul manșei, fiecare concurent își verifică propriile rezultate în Fișa de arbitraj și va contrasemna corectitudinea și realitatea acestora. Concurentul are obligația să predea fișa de arbitraj organizatorilor, în termen de maxim 2 ore de la terminarea ultimei manșe a zilei, în caz contrar fișa este considerată nulă (fără capturi eligibile).

Art.7 Fiecărui concurent i se va acorda un loc în clasamentul grupei sale (sectorului său), în ordine crescătoare, în fiecare manşă; concurenții care într-o manşă nu se prezintă sau nu au nici o captură, primesc locul egal cu totalul concurenților din sector.

Art.8 Dacă un concurent se retrage în cursul manşei, capturile făcute până în acel moment sunt valabile. Dacă un concurent sau un arbitru părăsește manșa fără motive obiective va fi penalizat cu 10 puncte în clasamentul general anual.

Art.9 Dacă în clasamentul final, doi concurenţi au acelaşi număr de puncte acumulat din clasările în manşe, atunci departajarea se face în funcţie de numărul mai mare de puncte la concursurile unde se măsoară toţi peştii eligibili; dacă egalitatea persistă, departajarea se face în funcţie de numărul mai mare de peşti capturaţi şi în final se verifică cea mai mare captură pentru departajare. Dacă egalitatea persistă, amândoi primesc acelaşi loc, dar poziţia imediat următoare nu se acordă. Primul loc în CONCURS se acordă concurentului/echipei cu numărul minim cumulat de clasări în manşe.

Art.10 În clasamentul anual, în caz de egalitate de puncte se aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare: număr de clasări superioare (din concursurile punctate), apoi se aplica regulamentul de departajare în funcţie de peşti de la concursurile OPEN.

Art.11 În clasamentul pe echipe punctează toate Open-urile, fiecare echipier punctând de maximum 5 ori. Pot fi organizate şi CONCURSURI doar pe echipe.

Capitolul 5 RECOMPENSE, SANCȚIUNI şi SELECȚIE

Art.1 Campionul FRPMA va reveni celui care adună maximum de puncte în anul competiţional respectiv, iar Topul Anului va fi publicat şi mediatizat.

Art.2 Echipa de 3 concurenţi situată cel mai bine în clasamentul naţional pe echipe la finele anului va fi desemnată Echipa Anului de Pescuit la Muscă.

Art.3 Concurentul aflat pe prima poziţie a clasamentului naţional de casting la finele anului va fi desemnat Campion Național de Casting.

Art.4 Concurentul clasat cel mai bine după însumarea rezultatelor din CONCURSURILE de legat muşte va fi desemnat Campion Național de Legat Muşte Artificiale.

Art.5 Se interzic: pescuitul pe sectoarele de concurs de către concurenţi sau delegați ai acestora în săptămâna concursului; lipsa de sportivitate faţă de alţi concurenţi, organizatori sau arbitri, precum și orice acţiune a concurenţilor, organizatorilor sau oficialilor care ar putea produce rezultate frauduloase sau părtinitoare; orice acțiune violentă, verbală sau fizică, stare de ebrietate, folosirea de substante din lista interzisa http://anad.gov.ro/web/ro/ sau orice alta stare incompatibilă cu competiția sportivă.

Art.6 Concurenţii care folosesc metode de fraudă şi alte abateri de la litera regulilor specifice, statutului si regulamentelor şi de la spiritul sportivităţii pescuitului (inclusiv, dar fără a se limita la jigniri, violențe), pot fi excluşi de Comisia de Pescuit din toate CONCURSURILE F.R.P.M.A pentru o perioadă de până la 2 ani. Aceasta şi alte abateri de la litera regulilor specifice şi de la spiritul de fair play pot fi sancţionate pe loc şi discreţionar de către Comisia de Concurs (sancţiunile se referă doar la concursul respectiv), sancţiunile fiind valabile imediat şi putând fi contestate doar la prima şedinţă a Comisiei de Competiţii F.R.P.M.A.; Injuriile (care constă în atingerea onoarei sau reputației unei persoane prin cuvinte, gesturi sau acte jignitoare) atacurile la persoană, violența fizică sau verbală (care poate fi definită prin strigăte către sau la cineva) sunt complet interzise. Organizatorii notifică Comisia de concurs în urma sesizarii părții vatamate, care este obligată să descalifice pe loc concurentul/concurenții care le produc și să le interzică accesul pe pista de concurs, dacă există argumente clare în acest sens. Comisia de Concurs poate aplica sancţiunile recomandate sau suplimentare oricând. Această suspendare se poate aplica şi concurenţilor care sunt sancţionaţi/sancţionabili pentru încălcarea legislaţiei pescuitului (ex. reţinut lipan/lostriţă sau pescuit în prohibiţie sau reţinut peşti sub dimensiune).

Art.7 Componenţa delegaţiilor naţionale care vor participa la concursuri internaţionale de seniori FIPS MOUCHE va fi stabilită de Comisia de Pescuit a F.R.P.M.A. pe baza clasamentului general de la finalul anului competițional. Intenția de participare se anunță cu minim 2 luni înainte de data plații taxei de participare, dar nu mai târziu de 31 martie, anul concursului, printr-un e-mail la concursuri@frpma.ro. Dacă echipa nu este completă, se va ține cont de următoarele criterii: 1. primii doi clasaţi din echipă într-un campionat European şi/sau Mondial în ultimii doi ani (dar nu mai mult de 3 din numărul membrilor echipei) cu condiţia ocupării unui loc onorabil (prima jumatate a clasamentului internațional); 2. un muscar meritoriu în concursuri anterioare care se apreciază că va realiza performanțe bune pe pista respectivă şi va aduce servicii echipei; 3. clasamentul anului precedent, de la locul 7 inclusiv, în jos; 4. în cazul în care ramân locuri în echipă, acestea vor putea fi completate de alţi doritori. Pentru concursurile masters FIPS MOUCHE criteriul este același ca și la seniori. Doritorii vor trimite un e-mail catre Comisia de Concurs a FRPMA până cel târziu cu 2 luni înainte de data la care e solicitată plata de către Organizatorii Internaționali. Înscrierea poate fi efectuata doar de Comisia de Pescuit F.R.P.M.A. Toți concurenţii selectați pentru participarea internațională trebuie să cunoască regulamentele anti-doping și lista substanțelor interzise așa cum se găsesc pe site-ul http://anad.gov.ro/web/ro/ și să obțină din timp scutire pentru uz terapeutic pentru medicamentele curente prescrise de medic.

Capitolul 6 Campionatul de Legat Muşte Artificiale F.R.P.M.A.

Art.1 Dată fiind legătura intrinsecă cu pescuitul la muscă se desfăşoară un Campionat de Legat Muşte Artificiale (FlyTyRo), în varianta Standard şi Tradiţional atunci cand este posibil.

Capitolul 7 Campionatul de Casting F.R.P.M.A.

Art.1 Dată fiind legătura intrinsecă cu pescuitul la muscă se poate desfășura un Campionat de Casting.

 Comisia de Pescuit a F.R.P.M.A.